27 direkte Treffer gefunden für: über


50 indirekte Treffer gefunden für: über

Deutsch Türkisch
die Überwachungsstation {sub} {f} gözleme bilgisayarı
die Überwachungsstation {sub} {f} kontrol dinleme istasyonu
die Ubertragerbürste {sub} {f} kolektör fırçası
über kurz oder lang er geç
über ... hinaus [örtlich] -den yukarı
über 5 Kilometer 5 kilometreden fazla
über maßnahmen diskutieren önlemler üzerine tartışma
über 50 Jahre alt sein 50 yaşından fazla olmak
über beide Ohren verliebt sein {v} sırıl sıklam aşık olmak
über beide Ohren verschuldet sein {v} boğazına kadar borç içinde olmak
über Beschwerden entscheiden {v} şikâyetler hakkında karar vermek
über Blut übertragene Krankheitserreger {sub} {pl} kan ile bulaşan hastalık yapıcı mikroplar
über Bord gemide
über Bord fallen gemiden düşmek
über Bord gehen gemiden çıkmak
über Bord geworfen gemiden attı
über Bord geworfen werden {v} gemiden atılmak
über Bord geworfene Ladung {sub} {f} gemiden atılan yük
über Bord geworfenes Gut {sub} {n} gemiden atılan mal
über Bord spülen yıkayıp gemiden çıkarmak
über Bord werfen {v} [etwas über Bord ins Wasser werfen] gemiden atmak
über Bord werfen {v} (bir şeyden) vazgeçmek
über die Brücke gehen {v} köprüden karşıya geçmek
über das Datum übereinkommen tarihte anlaşmak
über das ganze Gesicht lächeln {v} gülücükler saçmak
über das ganze Gesicht strahlen {v} ağzı kulaklarına varmak
über das ganze Land verbreitet tüm ülkeye yayılmış
über das Grab seines Vaters fluchen babasının mezarına sövmek
über das Internet internet yoluyla
über das Internet internet üzerinden
über das Telefon telefon üzerinden
über das Wochenende hafta sonu esnasında
über das Ziel hinausschießen {v} {ugs.} [übereifrig sein] aşırı gayretli olmak
über Deck pislik üstünde
über dem Durchschnitt normalin üstünde
über dem Durchschnitt ortalamanın üstünde
über dem Gesetz stehen kanun üstü olmak
über dem Gewerkschaftslohn sendika ücreti üstünde
über dem Meer denizden yüksek
über dem Meeresspiegel deniz seviyesinin üstünde
über dem Niveau seviyenin üstünde
über dem Standardwert normal seviyenin üstünde
über dem Tisch masanın üzerinde
über dem Wasserspiegel su seviyesinin üstünde
über dem Wert değerinin üstünde
über den 31. Dezember hinaus 31 aralıktan sonra
über den Berg kommen {v} {ugs.} zorlukları aşmak
über den Berg kommen {v} dağı aşmak
über den Berg sein {ugs.} zorlukları aşmış olmak
über den Berg sein {v} dağı aşmış olmak
0.003s