Keine direkten Treffer gefunden für: üçretleri

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: üçretleri

Deutsch Türkisch
die Löhne senken ücretleri düşürmek
drücken {v} [Preise, Löhne] ücretleri düşürmek
das Hochlohnland {sub} {n} ücretlerin yüksek olduğu ülke
Indexbindung der Löhne ücretleri endeksleme
Kürzung der Löhne {sub} {f} ücretleri azaltma
der Lohnabbau {sub} {m} ücretleri düşürme
die Lohnerhöhung {sub} {f} ücretleri artırma
die Lohnerhöhung {sub} {f} ücretleri yükseltme
die Lohnerhöhung {sub} {f} ücretlerin arttırılması
die Lohnfindung {sub} {f} ücretlerin saptanması
der Lohnkosten {sub} {m} ücretlerin maliyeti
die Lohnkosten {sub} {pl} ücretlerin maliyeti
der Lohnkostenanteil {sub} {m} ücretlerin maliyet payı
der Lohnkostenauftrieb {sub} {m} ücretlerin artışı
die Lohnkosteninflation {sub} {f} ücretlerin maliyet enflasyonu
der Lohnstopp {sub} {m} ücretlerin dondurulması
die Lohnveredelung {sub} {f} ücretlerin ıslahı
der Lohnveredelungsverkehr {sub} {m} ücretleri ıslah etme işlemleri
Löhne festsetzen {v} ücretleri dondurmak
Löhne freigeben {v} ücretleri serbest bırakmak
Löhne kürzen {v} ücretleri düşürmek
Löhne senken {sub} {f} ücretleri azaltmak
Löhne überweisen {v} ücretleri havale etmek
der Niedriglohnland {sub} {m} ücretlerin düşük olduğu ülke
die Tarifautonomie {sub} {f} ücretleri kendi başına tespit etme yetkisi
Zunahme der Löhne {sub} {f} ücretleri artması
die Abschlussaufwendungen {sub} {pl} işlem üçretleri
die Anleiheemissionskosten {sub} {pl} tahvil emisyonu ücretleri
die Anschlussgebühren {sub} {pl} bağlantı ücretleri
die Anwaltsgebühren {sub} {pl} avukatlık ücretleri
die Anzeigenpreise {sub} {pl} reklam ücretleri
die Arbeitslöhne {sub} {pl} çalışma ücretleri
die Aufnahmegebühren {sub} {pl} kayıt ücretleri
die Aushilfsbezüge {sub} {pl} yardımcı işçi ücretleri
die Autobahngebühren {sub} {pl} otoyol ücretleri
die Chirurgenhonorare {sub} {pl} verrah ücretleri
die Courtagen {sub} {pl} komisyon ücretleri
die Depotgebühren {sub} {pl} depolama ücretleri
die Depotgebühren {sub} {pl} saklama ücretleri
die Dockgebühren {sub} {pl} doka giriş ücretleri
Entgelte des Ortsnetzbetreibers {sub} {pl} mahalli şebeke işletici ücretleri
die Fahrpreise {sub} {pl} yol ücretleri
die Fernsprechgebühren {sub} {f} telefon ücretleri
die Fertigungslöhne {sub} {f} direkt işçilik ücretleri
die Frachtgebühren {sub} {pl} nakliye ücretleri
die Frachtgebühren {sub} {pl} taşıma ücretleri
die Frachtkosten {sub} {pl} taşıma ücretleri
die Hafengebühren {sub} {pl} liman ücretleri
die Heueraufwendungen {sub} {pl} tayfa ücretleri
die Hilfslöhne {sub} {pl} yardımcı işçi ücretleri
0.002s