Keine direkten Treffer gefunden für: önlemleri

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: önlemleri

Deutsch Türkisch
Außerkraftsetzung von Maßnahmen önlemleri yürürlükten çıkarmak
lnkraftsetzung von Maßnahmen {sub} {f} önlemleri yürürlüğe sokma sokma
Maßnahmen umsetzen {v} önlemleri hayata geçirmek
Maßnahmen verschärfen {v} önlemleri sıkılaştırmak
die Maßnahmeplanung {sub} {f} önlemleri planlama
trotz unserer Vorsichtsmaßnahmen önlemlerimize rağmen
vorsorglich {adj} önlemleri alınmış
die Abhilfemaßnahmen {sub} {pl} çare önlemleri
Abhilfemaßnahmen bei eventuellen Betriebsstörungen olası işletme arızalarına karşı çare önlemleri
die Abschreckungsmaßnahmen {sub} {pl} tavlama önlemleri
die Abstellmaßnahmen {sub} {pl} durdurma önlemleri
die Abwasserbehandlungsmaßnahme {sub} {f} atık su muamele önlemleri
die Abwehrmassnahmen {sub} {pl} savunma önlemleri
die Abwehrmaßnahmen {sub} {pl} savunma önlemleri
die Akquisition {sub} {f} müşteri kazanma önlemleri
die Anpassungsmaßnahmen {sub} {pl} uyum önlemleri
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen {sub} {pl} [ABM] istihdam yaratma önlemleri
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen {sub} {pl} istihdam yaratma önlemleri
die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen {sub} {pl} yeri açma önlemleri
die Arbeitsförderungsmaßnahmen {sub} {pl} teşvik önlemleri
die Arbeitsförderungsmaßnahmen {sub} {pl} çalışmayı teşvik önlemleri
die Arbeitskampfmassnahmen {sub} {pl} ihtilafı önlemleri
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen piyasası politik önlemleri
aufenthaltsbeendende Maßnahmen {sub} {pl} [Asylrecht] oturma müsaadesini sona erdirme önlemleri
die Aufsichtsmaßnahmen {sub} {pl} teftiş önlemleri
die Ausfuhrkreditmassnahmen {sub} {pl} ihracat kredisi önlemleri
die Ausgleichsmaßnahmen {sub} {pl} dengeleme önlemleri
bautechnische Maßnahmen {sub} {pl} inşaat tekniği önlemleri
die Begleitmaßnahmen {sub} {pl} refakat önlemleri
die Beihilfemaßnahmen {sub} {pl} destek önlemleri
berufsfördernde Rehabilitationsmassnahmen {sub} {pl} mesleği destekleyici esenleştirme önlemleri
die Beschleunigungsmaßnahmen {sub} {f} ivme önlemleri
die Beschäftigungsförderungsmassnahmen {sub} {pl} teşvik önlemleri
0.001s