47 direkte Treffer gefunden für: önemli


77 indirekte Treffer gefunden für: önemli

Deutsch Türkisch
am Scheidewege stehen önemli bir karar arifesinde bulunmak
ankommen [gegen] önemli rol oynamak
ankommen gegen {v} önemli olmak
Auf die Wahrheit kommt es an önemli olan gerçek
ausschlaggebend {adj} önemli olan
die Äußerlichkeit {sub} {f} önemli olmayan
die Bagatelle {sub} {f} önemli olmayan
das Bauernopfer {sub} {n} [figürlich] önemli bir şeyi elde etmek için önemsiz şeyden gönüllü vazgeçmek
beachtliche Leistung {sub} {f} önemli başarı
beachtlicher Fehlschlag {sub} {m} önemli başarısızlık
bedeutend sein {v} önemli olmak
bedeutende Nachricht {sub} {f} önemli haber
bedeutende Person {sub} {f} önemli kişi
bedeutende Persönlichkeit {sub} {f} önemli kişilik
bedeutende Persönlichkeit {sub} {f} önemli şahsiyet
bedeutende Rolle {sub} {f} önemli rol
bedeutender Autor {sub} {m} önemli yazar
bedeutender Erfolg {sub} {m} önemli başarı
bedeutender Faktor {sub} {m} önemli faktör
bedeutender Fortschritt {sub} {m} önemli ilerleme
bedeutender Mann {sub} {m} önemli adam
bedeutender Moment {sub} {m} önemli an
bedeutender Schriftsteller {sub} {m} önemli yazar
bedeutender Vertreter {sub} {m} önemli temsilci
bedeutender Vorschlag {sub} {m} önemli öneri
bedeutendes Buch {sub} {n} önemli kitap
bedeutendes Schauspiel {sub} {n} önemli sahneleme
bedeutendste Börse {sub} {f} önemli borsa
bedeutsamer Anlass {sub} {m} önemli vesile
bedeutsamer Tag {sub} {m} önemli gün
bedeutsames Ereignis {sub} {n} önemli olay
die Bedeutsamkeit {sub} {f} önemlilik
bedeutungsvoll aussehend {adj} önemli görünmek
bedeutungsvolle Tätigkeit {sub} {f} önemli
bedeutungsvolles Ereignis {sub} {n} önemli olay
bei Vorliegen von wichtigen Gründen önemli sebepler olduğunda
bei Vorliegen wichtiger Gründe önemli nedenler olduğunda
der Belang {sub} {m} [ohne ~] önemli değil
Belange haben {v} önemli olmak
belangreich {adj} önemli, değerli, hatırı sayılır
bemerkenswerter Zufall {sub} {m} önemli raslantı
besondere Kennzeichen {sub} {pl} [Passvermerk] önemli özellikler
die Charakterrolle {sub} {f} önemli rol
dank erheblicher Erfolge önemli başarılar sayesinde
das Eigentliche {sub} {n} önemli olan
das einzig Wahre {ugs.} önemli olan tek şey
das Wesentliche {sub} {n} önemlisi
delikate Angelegenheit {sub} {f} önemli
die Denkwürdigkeit {sub} {f} önemli olay
der entscheidende Faktor önemli olan faktör
der entscheidende Faktor sein önemli faktör olmak
am allerwichtigsten {adj} en önemli
am wichtigsten {adj} en önemli
ausschlaggebend {adj} en önemli
ausschlaggebend {adj} çok önemli
äußerst wichtig {adj} oldukça önemli
beachtlicher {adj} daha önemli
beachtlichste {adj} en önemli
bedeutend [von großer Bedeutung] çok önemli
bedeutender {adj} [wichtig] daha önemli
bedeutendste {adj} [wichtig] en önemli
bedeutungsvoller {adj} daha önemli
bedeutungsvollste {adj} en önemli
besonders wichtig {adj} oldukça önemli
beträchtlicher {adj} daha önemli
beträchtlichste {adj} en önemli
der erste Eindruck zählt ilk intiba önemli
der Ton macht die Musik konuşmanın ses tonu önemli
Die Nachricht ist wichtig haber önemli
dringend {adj} çok önemli
dringlich {adj} çok önemli
die Drittwichtigste {sub} {f} üçüncü sırada önemli
eher wichtig daha ziyade önemli
einigermaßen wichtig oldukça önemli
entscheidungserheblich {adj} [Zivilprozessordnung] karar için önemli
erheblich [Adj.+Komparativ] çok önemli
erheblicher {adj} daha önemli
0.004s