27 direkte Treffer gefunden für: önceki


61 indirekte Treffer gefunden für: önceki

Deutsch Türkisch
die Abkehr {sub} {f} önceki fikirlerini terk etme
die Altlast {sub} {f} önceki yönetimden devralınmış çevre sorunu
die Altlasten {sub} {f} önceki yönetimden devralınmış çevre sorunları
am Tag vor önceki gün
am Tag zuvor önceki gün
am Tage vor önceki gün
am Vorabend önceki akşam
am vorhergehenden Tag önceki gün
am vorigen Tag önceki gün
auf frühere Einstellungen zurücksetzen {v} önceki ayarlara geri döndürmek
auf Werkseinstellungen rücksetzen {v} önceki ayarlara geri dönmek
der Countdown {sub} {m} önceki gün
der vorige Tag önceki gün
die vorige Woche önceki hafta
ehegestern {adv} önceki gün
die Einkindschaft {sub} {f} [Jura] önceki ve şimdiki evliliklerden olma çocukların eşit miras hakkı
enklitisch {adj} önceki kelimeye bağlanan
früher Lebensabschnitt {sub} {m} önceki hayat safhası
frühere Ausgabe {sub} {f} önceki baskı
im vorhergehenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel {sub} {pl} önceki yıl öngörülen para miktarı
im vorigen Jahr önceki sene
in den frühen Jahren önceki yıllarda
Kursparallelität zum Vorjahr {sub} {f} önceki yıla göre kur paralelliği
laut früherer Rechnung önceki hesaba göre
letzten Freitag [am~] önceki cuma
Markierung vom vorherigen Eintrag entfernen {sub} {f} önceki veriyi
maximieren {v} [Computer] önceki boyut
nach wie vor önceki gibi
die Präexistenz {sub} {f} [Philosophie] önceki hayatta varoluş
retroaktiv {adj} önceki dönemi de kapsayan
der Rückfall {sub} {m} öncekinden daha kötü olma
rückwechseln {v} önceki alıcının ödemesini talep etmek
rückwirkend {adj} önceki dönemi de kapsayan
sich in Wohlgefallen auflösen {v} önceki iyi durumunu koruyamamak
ursprüngliche Bedeutung {sub} {f} önceki anlam
ursprüngliche Bewohner {sub} {pl} önceki oturanlar
ursprüngliche Kalenderanzeige {sub} {f} önceki takvim göstergesi
ursprüngliche Kapitalakkumulation {sub} {f} önceki sermaye birikimi
ursprüngliche Konfiguration {sub} {f} önceki yapılandırma
ursprüngliche Kündigungsfrist {sub} {f} önceki çıkış süresi
ursprüngliche Mitteilung {sub} {f} önceki bildiri
ursprüngliche Preisforderung {sub} {f} önceki fiyat talebi
ursprüngliche Quote {sub} {f} önceki oran
ursprüngliche Sicherheit {sub} {f} önceki teminat
ursprüngliche Trendlinie {sub} {f} önceki eğilim çizgisi
ursprüngliche Unmöglichkeit {sub} {f} önceki imkânsızlık
ursprünglicher Antrag {sub} {m} önceki dilakçe
ursprünglicher Wortlaut önceki sözcük kalıbı
verwichenen {adj} [vorige] öncekiler
vorangegangene Artikel {sub} {pl} önceki metin
die Vorangegangenen {sub} {pl} öncekiler
früherer {adj} daha önceki
vorehelich {adj} evlilikten önceki
vorherig {adj} bundan önceki
Vorletzte [r, s: Adj.] sondan önceki
vorletzter {adj} sondan önceki
vormittägig {adj} öğleden önceki
vorvorig {adj} sondan bir önceki
Zeitälteste {v} en yaşlıdan bir önceki
zeitältester {adj} en yaşlıdan bir önceki
zweitältest en yaşlıdan bir önceki
0.003s