26 direkte Treffer gefunden für: önceki


50 indirekte Treffer gefunden für: önceki

Deutsch Türkisch
die Abkehr {sub} {f} önceki fikirlerini terk etme
die Altlast {sub} {f} önceki yönetimden devralınmış çevre sorunu
die Altlasten {sub} {f} önceki yönetimden devralınmış çevre sorunları
am Tag vor önceki gün
am Tag zuvor önceki gün
am Tage vor önceki gün
am Vorabend önceki akşam
am vorhergehenden Tag önceki gün
am vorigen Tag önceki gün
auf frühere Einstellungen zurücksetzen {v} önceki ayarlara geri döndürmek
auf Werkseinstellungen rücksetzen {v} önceki ayarlara geri dönmek
der Countdown {sub} {m} önceki gün
der vorige Tag önceki gün
die vorige Woche önceki hafta
ehegestern {adv} önceki gün
die Einkindschaft {sub} {f} [Jura] önceki ve şimdiki evliliklerden olma çocukların eşit miras hakkı
enklitisch {adj} önceki kelimeye bağlanan
früher Lebensabschnitt {sub} {m} önceki hayat safhası
frühere Ausgabe {sub} {f} önceki baskı
im vorhergehenden Haushaltsjahr veranschlagten Mittel {sub} {pl} önceki yıl öngörülen para miktarı
im vorigen Jahr önceki sene
in den frühen Jahren önceki yıllarda
Kursparallelität zum Vorjahr {sub} {f} önceki yıla göre kur paralelliği
laut früherer Rechnung önceki hesaba göre
letzten Freitag [am~] önceki cuma
Markierung vom vorherigen Eintrag entfernen {sub} {f} önceki veriyi
maximieren {v} [Computer] önceki boyut
nach wie vor önceki gibi
die Präexistenz {sub} {f} [Philosophie] önceki hayatta varoluş
retroaktiv {adj} önceki dönemi de kapsayan
der Rückfall {sub} {m} öncekinden daha kötü olma
rückwechseln {v} önceki alıcının ödemesini talep etmek
rückwirkend {adj} önceki dönemi de kapsayan
sich in Wohlgefallen auflösen {v} önceki iyi durumunu koruyamamak
ursprüngliche Bewohner {sub} {pl} önceki oturanlar
ursprünglicher Wortlaut önceki sözcük kalıbı
verwichenen {adj} [vorige] öncekiler
vorangegangene Artikel {sub} {pl} önceki metin
die Vorangegangenen {sub} {pl} öncekiler
vorangegangener Tagesordnungspunkt {sub} {m} önceki gündem
vorangegangenes Ereignis {sub} {m} önceki olay
vorangegangenes Tun {sub} {n} önceki hareket
vorangehende Worte {sub} {pl} önceki kelimeler
vorausdatieren {v} önceki bir tarihi atmak
vorausgegangene Erfahrung {sub} {f} önceki tecrübe
vorausgegangene Geschäfte {sub} {pl} önceki ticaretler
vorausgegangener Monat {sub} {m} önceki ay
vorausgehende Forschung {sub} {f} önceki araştırma
vorausgehende Lizenzvereinbarung {sub} {f} önceki lisans anlaşması
vorausgehendes Ereignis {sub} {n} önceki olay
0.003s