29 direkte Treffer gefunden für: ödemek


40 indirekte Treffer gefunden für: ödemek

Deutsch Türkisch
beauftragen zu zahlen {v} ödemek için görevlendirmek
bedrängt werden zu zahlen {v} ödemek için sıkıştırılmak
bezahlen müssen {v} ödemek zorunda olmak
körperschaftssteuerpflichtig {adj} ödemekle yükümlü
säumiger Zahler {sub} {m} ödemekte geciken
Termin für die Zahlung ödemek için tayin edilen gün
verpflichtet zu zahlen ödemek zorunda
Vollmacht zu zahlen {sub} {f} ödemek için vekâletname
zahlungspflichtig {adj} ödemekle yükümlü
der Zahlungspflichtiger {sub} {m} ödemekle yükümlüsü
zahlungsunfähig {adj} ödemekten aciz
zahlungsunfähige Person {sub} {f} ödemekten aciz insan
die Zahlungsverweigerung {sub} {f} ödemek istememe
zu einer Zahlung verpflichtet ödemekler sorumlu
abarbeiten {v} [Schulden] çalışarak ödemek
abbezahlen {v} [bezahlte ab, hat abbezahlt] tamamını geri ödemek
abbezahlen {v} [in Raten zahlen] taksitle ödemek
abbezahlen {v} [Raten zahlen] taksitle ödemek
abbezahlen {v} [völlig bezahlen: bezahlte ab, hat abbezahlt] tamamıyla ödemek
abfinden {v} [fand ab, hat abgefunden] zararını ödemek
abgeben {v} [Steuern: gab ab, hat abgegeben] vergi ödemek
abgelten {v} [Ansprüche: galt ab, hat abgegolten] tazminat ödemek
abgelten {v} [Geld: galt ab, hat abgegolten] hakkını ödemek
ablohnen {v} [lohnte ab, hat abgelohnt] alacağını ödemek
ablohnen {v} [lohnte ab, hat abgelohnt] bir kimsenin hakı olna parasını ödemek
abstatten {v} [Schulden] borcunu ödemek
abstottern {v} {ugs.} taksitle ödemek
abstottern {v} taksitle ödemek
abtragen {v} [trug ab, hat abgetragen] borç ödemek
abverdienen {v} hizmet karşılığı borç ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] azar azar ödemek
Abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] taksitle borç ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] taksitle ödemek
abzahlen {v} [zahlte ab, hat abgezahlt] vadeli ödemek
Aktien voll einzahlen {v} hisse senetlerini tam ödemek
Alimente zahlen {v} nafaka ödemek
alimentieren {v} nafaka ödemek
als Sachleistung zurückzahlen {v} aynî eda olarak ödemek
alte Schulden abbezahlen {v} eski borçları ödemek
an der Kasse zahlen {v} kasada ödemek
0.002s