Keine direkten Treffer gefunden für: çoğunluğu

Deutsch Türkisch

42 indirekte Treffer gefunden für: çoğunluğu

Deutsch Türkisch
akzeptabel für die meisten Geschmäcker çoğunluğun damak tadı için uygun
Ansicht der Mehrheit {sub} {f} çoğunluğun görüşü
Beschluss der Mehrheit {sub} {m} çoğunluğun kararı
die Mehrheit erreichen çoğunluğu elde etmek
eine Mehrheit gewinnen çoğunluğu kazanmak
Kaufkraft der Masse {sub} {f} çoğunluğun satın alma gücü
majorisieren {v} çoğunluğun isteğini kabul ettirmek
Mehrheit haben {sub} {f} çoğunluğu elinde bulundurmak
mehrheitlich übernommen çoğunluğu devralındı
der Mehrheitsanteil {sub} {m} çoğunluğun menfaati
das Mehrheitsfindungsverfahren {sub} {n} çoğunluğu hesaplama metodu
der Mehrheitsführer {sub} {m} çoğunluğu elde bulunduran
Meinung der Mehrheit {sub} {f} çoğunluğun düşüncesi
nach dem Mehrstimmrecht gewähltes Mitglied {sub} {n} çoğunluğun oyları ile seçilen üye
Pluralitäts çoğunluğun
Zustimmung der Mehrheit {sub} {f} çoğunluğun onayı
absolute Stimmenmehrheit {sub} {f} mutlak oy çoğunluğu
die Aktienmehrheit {sub} {f} hisse çoğunluğu
die Bevölkerungsmehrheit {sub} {f} halkın çoğunluğu
die Mehrzahl unserer Kunden müşterilerimizin çoğunluğu
die meisten Kunden müşterilerin çoğunluğu
einfache Stimmenmehrheit {sub} {f} mutlak oy çoğunluğu
einfache Stimmenmehrheit {sub} {f} salt oy çoğunluğu
die Erbenmehrheit {sub} {f} miras çoğunluğu
die Gläubigermehrheit {sub} {f} alacaklı çoğunluğu
große Mehrheit der Kunden {sub} {f} müşterilerin büyük çoğunluğu
Mehrheit der {sub} {f} ...nin,...nın çoğunluğu
Mehrheit der Aktien {sub} {f} hisse senetleri çoğunluğu
Mehrheit der Bevölkerung {sub} {f} halkın çoğunluğu
Mehrheit der Bevölkerung {sub} {f} toplumun çoğunluğu
Mehrheit der Gläubiger {sub} {f} inananların çoğunluğu
Mehrheit der Menschen {sub} {f} insanların çoğunluğu
Mehrheit der Stimmen {sub} {f} oy çoğunluğu
Mehrheit des Kapitals {sub} {f} sermayenin çoğunluğu
Mehrheit von einem Sitz {sub} {f} tek koltuk çoğunluğu
Mehrzahl der {sub} {f} ...nin,...nın çoğunluğu
die Parlamentsmehrheit {sub} {f} parlamento çoğunluğu
die Personenmehrheit {sub} {f} insan çoğunluğu
das Quorum {sub} {n} [Rechtswissenschaft] karar çoğunluğu
die Regierungsmehrheit {sub} {f} iktidar çoğunluğu
die Stimmenmehrheit {sub} {f} oy çoğunluğu
das Volk {sub} {n} nüfusun büyük çoğunluğu
0.002s