21 direkte Treffer gefunden für: çene


50 indirekte Treffer gefunden für: çene

Deutsch Türkisch
der Aire {sub} {m} Cenevre`de bir nehir
der Ansatzwinkel {sub} {m} çene açısı
die Antriebsklaue {sub} {f} çeneli kavrama
der Backenantrieb {sub} {m} çene tahriki
die Backenbefestigung {sub} {f} çene tutucu
die Backenbefestigungsschraube {sub} {f} çene tutturma vidası
die Backenbewegung {sub} {f} çene hareketi
die Backenbreite {sub} {f} [Schraubstock] çene genişliği
die Backenbremse {sub} {f} çeneli fren
die Backeneinzelverstellung {sub} {f} [Drehfutter] çeneleri teker teker yerinden oynatma
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli ayna
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli mengene
die Backenführung {sub} {f} çene klavuzu
der Backenhub {sub} {m} [Spannmittel] çene oynama aralığı
der Backenhub {sub} {m} çene kursu
die Backenhöhe {sub} {f} çene yüksekliği
die Backenkupplung {sub} {f} çeneli kavrama
die Backenschiene {sub} {f} çene rayı
das Backenspiel {sub} {n} çene boşluğu
die Backenstütze {sub} {f} çene deseteği
das Backensystem {sub} {n} çene sistemi
die Backentrennfläche {sub} {f} çene ayırım yüzeyi
die Backenverstellung {sub} {f} çeneyi yerinden oynatma
der Backenwechsel {sub} {m} [Drehfutter, Schraubstock] çene değiştirme
die Backenweite {sub} {f} çenel genişliği
das Backenwerkzeug {sub} {n} çeneli alet
das Maul halten {ugs.} çenesini tutmak
den Schnabel halten {ugs.} çenesini tutmak
ein gutes Mundwerk haben çenesi kuvvetli olmak
das Genf {sub} {n} Cenevre
der Genfer {sub} {m} Cenevreli
Genfer ... Cenevre ...
Genfer Abkommen Cenevre Sözleşmesi
Genfer Abkommen {sub} {n} [Politisch] Cenevre Sözleşmesi
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre Antlaşması
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre mukavelesi
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre Sözleşmesi
Genfer Flüchtlingskonvention {sub} {f} Cenevre iltica Sözleşmesi
Genfer Flüchtlingskonvention {sub} {f} Cenevre mülteci Sözleşmesi
Genfer See {sub} {m} Cenevre gölü
die Genferin {sub} {f} [weiblich] Cenevreli
der Genfersee {sub} {m} [schweiz.] Cenevre gölü
das Genua {sub} {n} Ceneviz
die Genuesen {sub} {pl} Cenevizliler
der Genueser {sub} {m} Cenevizli
die Genueserin {sub} {f} [weiblich] Cenevizli
die Genuesin {sub} {f} [weiblich] Cenevizli
genuesisch {adj} Cenevizce
geschwätzig {adj} çenesi düşük
geschwätzig wie eine Elster sein çenesi düşük olmak
0.003s