66 direkte Treffer gefunden für: çekmek

Deutsch Türkisch
abheben {v} [Geld: hebte ab, hat abgehoben] çekmek
abheben {v} [hebte ab, hat abgehoben] çekmek
abschleppen {v} [Auto] çekmek
abschleppen {v} [schleppte ab, hat abgeschleppt] çekmek
abzapfen {v} [zapfte ab, hat abgezapft] çekmek
abziehen [Wasser] çekmek
an etwas anziehen {v} çekmek
anreizen {v} [reizte an, hat angereizt] çekmek
anzapfen {v} [zapfte an, hat angezapft] çekmek
anziehen {v} [auch figürlich] çekmek
anziehen {v} [Magnet] çekmek
aufziehen {v} [zog auf, hat aufgezogen] çekmek
auseinanderziehen çekmek
aushalten {v} [hielt aus, hat ausgehalten] çekmek
ausstehen {v} çekmek
deklinieren {v} [flektieren] çekmek
downloaden {v} [Computer] çekmek
dulden {v} [leiden] çekmek
durchmachen {v} [erleiden] çekmek
durchstehen {v} [ich stand durch, ich habe durchgestanden] çekmek
einholen {v} çekmek
einlaufen {v} [Textilien] çekmek
erdulden {v} çekmek
errichten {v} [Mauer] çekmek
ertragen {v} çekmek
fortziehen {v} çekmek
herunterladen {v} [Internet] çekmek
hinziehen {v} çekmek
hissen {v} [Flagge] çekmek
Kaffee mahlen {v} çekmek
krumpfen {v} çekmek
leiden {v} [erleiden] çekmek
locken {v} çekmek
mahlen {v} [Kaffee, Pfeffer] çekmek
nacharten {v} çekmek
nachgeraten {v} çekmek
nehmen {v} [auf sich~] çekmek
reizen {v} [locken] çekmek
reißen {v} [riss, gerissen] çekmek
rücken {v} [rückte, hat gerückt] çekmek
schleppen {v} [schleppte, hat geschleppt] çekmek
schmälern {v} [schmälerte, hat geschmälert] çekmek
sich zusammenziehen {v} çekmek
spannen {v} [spannte, hat gespannt] çekmek
Strafe absitzen {v} çekmek
straffen {v} [Schultern: straffte, hat gestrafft] çekmek
strammziehen {v} çekmek
strecken {v} [streckte, hat gestreckt] çekmek
tragen {v} [trug, hat getragen] çekmek
trecken {v} [treckte, hat getreckt] çekmek
treideln {v} [Verkehr: treidelte, hat getreidelt] çekmek
trinken {v} çekmek
überstehen {v} [durchmachen] çekmek
verschleppen {v} [schleppen] çekmek
Zahn ausziehen {v} çekmek
zapfen {v} [zapfte, hat gezapft] çekmek
zerren {v} [zerrte, hat gezerrt] çekmek
ziehen {v} [allgemein] çekmek
ziehen {v} [Kokain: ugs.] çekmek
ziehen {v} [Ofen, Pfeife] çekmek
ziehen {v} [zog, gezogen] çekmek
ziepen {v} çekmek
zupfen {v} [zupfte, hat gezupft] çekmek
zusammenschrumpfen {v} çekmek
zuziehen {v} [Vorhang: zog zu, hat zugezogen] çekmek
zücken {v} [zückte, hat gezückt] çekmek

50 indirekte Treffer gefunden für: çekmek

Deutsch Türkisch
ziehen und verbinden {v} çekmek ve bağlamak
ziehen und loslassen {v} çekmek ve bırakmak
schummeln {v} [schummelte, hat geschummelt] kopya çekmek
leise aufseufzen {v} içini çekmek
wieder aufsaugen {v} yeniden içine çekmek
fertigspinnen {v} iplik çekmek
fest ziehen {v} sıkıca çekmek
trinken {v} içine çekmek
Hunger leiden {v} açlık çekmek
hungern {v} açlık çekmek
lenzen {v} [im Schiff] suyunu çekmek
Truppen zurückziehen {v} askerleri geri çekmek
Truppen abziehen {v} askerleri çekmek
Feuer geben {v} [Militär] tetiği çekmek
Feuerausziehen {v} ateşi çekmek
trällern {v} [trällerte, hat geträllert] makara çekmek
docken {v} [Verkehr] gemiyi kızağa çekmek
hängen {v} ipe çekmek
schwer tun {v} zahmet çekmek
filmen {v} filmini çekmek
filmen {v} film çekmek
höfeln {v} birisine yağ çekmek
Höllenqualen leiden {sub} {f} cehennem acıları çekmek
Linien ziehen {v} hat çekmek
Linien ziehen {v} çizgi çekmek
Linie durchziehen {v} hat çekmek
Linie durchziehen {v} çizgi çekmek
drahten {v} telgraf çekmek
liniieren {v} hat çekmek
liniieren {v} çizgi çekmek
Banknoten einziehen banknotları dolaşımdan geri çekmek
Banknoten einziehen banknotları geri çekmek
Banknoten einziehen banknotları tedavülden geri çekmek
Drahtplätten {v} teli haddeden çekmek
drahtziehen {v} tel çekmek
schöpfen {v} [schöpfte, hat geschöpft] su çekmek
schöpfen {v} [Wasser ~] su çekmek
drehen {v} [an der Drehmaschine] tornaya çekmek
abbrummen {v} [brummte ab, hat abgebrummt] cezasını hapiste çekmek
abbüßen {v} [Strafe] cezasını çekmek
abbuchen [Bankkonto] hesaptan çekmek
abbuchen {v} [buchte ab, hat abgebucht] otomatik ödeme talimatıyla hesaptan para çekmek
Flagge aufziehen bayrak çekmek
locken {v} [anziehen] (kendine) çekmek
flaggen {v} bayrak çekmek
abdisponieren {v} [Handel: disponierte ab, hat abdisponiert] hesaptan çekmek
umfrieden [mit Zaun] avlu çekmek
umfrieden [mit Mauer] duvar çekmek
umfriedigen {v} [umfriedigte, hat umfriedigt] çevresine çit,duvar çekmek
das Abdrehen {sub} {n} [Bearbeiten] tornaya çekmek
0.61sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu