Keine direkten Treffer gefunden für: çekilmesi

Deutsch Türkisch

27 indirekte Treffer gefunden für: çekilmesi

Deutsch Türkisch
abzusaugender Betrieb {sub} {m} çekilmesi gerekli işletme
Abzug der Besetzung {sub} {m} işgalin geri çekilmesi
der Anlageabgang {sub} {m} sabit varlığın hizmetten çekilmesi
die Auffederung {sub} {f} yayın geri çekilmesi
das Augenzucken {sub} {n} göz çekilmesi
Ausschließung des Richters [Rechtswissenschaft] hakimin davaya bakmaktan çekilmesi
der Bauteilverzug {sub} {m} inşaat parçası çekilmesi
der Bundeswehr-Abzug {sub} {m} Federal ordu çekilmesi
die Dehydrierung {sub} {f} suyun çekilmesi
die Ebbe {sub} {f} [Geographie] git (suyun çekilmesi
Entziehung der Besetzung {sub} {f} kaplamanın geri çekilmesi
die Filage {sub} {f} ipek ipliklerinin çekilmesi
der Gingivablutungsindex {sub} {m} diş eti çekilmesi [Erkrankung des Zahnfleisches]
der Gletscherrückzug {sub} {m} buzul çekilmesi
der Kahnbauch {sub} {m} hastalıktan karnın sandal şeklinde çekilmesi
die Koronarangiographie {sub} {f} röntgen ışınlarına opak bir madde enjekte ederek kalp damarlarının radyografisinin çekilmesi
die Kymografie {sub} {f} [Med.] organın hareket halindeyken röntgen filminin çekilmesi
die Nagelextraktion {sub} {f} iltihaplı tırmağın çekilmesi
die Parodontose {sub} {f} [Med.] diş eti çekilmesi
die Parodontose {sub} {f} diş eti çekilmesi
die Regression {sub} {f} [Geologie] denizin geri çekilmesi
Rückzug der Resetzung {sub} {f} kaplamanın geri çekilmesi
der Truppenabzug {sub} {m} birliklerin çekilmesi
der Truppenrückzug {sub} {m} askerin geri çekilmesi
die Urographie {sub} {f} damardan kontrast madde verilerek böbrekler idrar torbası ve idrar yollarının filmlerinin çekilmesi
die Volumenkontraktion {sub} {f} hacim çekilmesi
der Zahnfleischrückgang {sub} {m} diş eti çekilmesi
0.001s