9 direkte Treffer gefunden für: çek


50 indirekte Treffer gefunden für: çek

Deutsch Türkisch
ab! [Regieanweisung] çekime başla
abchecken {v} [checkte ab, hat abgecheckt] çek etmek
abdampfen {v} {ugs.} [Person] çekip gitmek
abdizieren {v} [veraltet: abdanken] çekilmek
der Abduktor {sub} {m} çekici
das Aber {sub} {n} çekince
abgedankt {adj} çekilmiş
abgehauen çekip giden
abgeschleppt {adj} çekilmiş
abgeschlepptes Fahrzeug {sub} {n} çekilmiş araba
abgezogen çekilmiş
abgezogenes Wasser {sub} {n} çekilen zu
abhauen {v} {ugs.} çekip gitmek
abheben {v} [Geld: hebte ab, hat abgehoben] çekmek
abheben {v} [hebte ab, hat abgehoben] çekmek
die Abhebung {sub} {f} çekme
die Abhebungsbefugnis {sub} {f} çekme hakkı
die Abhebungsbefugnis {sub} {f} çekme müsaadesi
die Abhebungsbefugnis {sub} {f} çekme yetkisi
das Abhebungsformular {sub} {n} çekme formu
abhämmern {v} [hämmerte ab, hat abgehämmert] çekiçle dövmek
die Ablage {sub} {f} çekmece
Abmessungen über alles der Zugmaschine {sub} {f} çekici aracın tamamının ölçüleri
abpochen {v} [pochte ab, hat abgepocht] çekiçle vurarak koparmak
die Abreißplatte {sub} {f} çekip alınabilen levha
die Abretungserklärung {sub} {f} çekilme açıklaması
abrücken {v} [rückte ab, ist abgerückt] çekilmek
die Abschleppachse {sub} {f} çekme aksı
die Abschleppbrille {sub} {f} [Vorrichtung am Abschleppwagen] çekici takma düzeni
der Abschleppdienst {sub} {m} [Besatzung des Abschleppwagens] çekme ekibi
der Abschleppdienst {sub} {m} çekme servisi
die Abschleppdienste {sub} {pl} çekme servisleri
die Abschleppeinrichtung {sub} {f} çekici düzenleme
abschleppen {v} [Auto] çekmek
abschleppen {v} [schleppte ab, hat abgeschleppt] çekmek
abschleppen lassen {v} çektirmek
abschleppend {adj} çeken
der Abschlepper {sub} {m} çekici
das Abschleppfahrzeug {sub} {n} çekici araç
abschleppfreundlich çekmeye elverişli
die Abschleppgebühr {sub} {f} çekme harcı
der Abschlepphaken {sub} {m} çekme kancası
das Abschleppkommando {sub} {n} çekme emri
die Abschleppkosten {sub} {pl} çekme masrafları
der Abschleppschutz {sub} {m} çekmeye karşı koruma
das Abschleppseil {sub} {n} çekme halatı
die Abschleppseile {sub} {pl} çekme halatları
die Abschleppstange {sub} {f} çekme kancası
die Abschleppvorrichtung {sub} {f} çekme düzeni
der Abschleppwagen {sub} {m} çekici
0.002s