10 direkte Treffer gefunden für: çeşit


50 indirekte Treffer gefunden für: çeşit

Deutsch Türkisch
die Abarten {sub} {pl} çeşitler
Abhängigkeit von mehreren Rauschgiften {sub} {f} çeşitli uyuşturuculara bağımlılık
abwechslungsreich {adj} çeşitli
abwechslungsreich çeşit açısından zengin
abwechslungsreich çeşitli
abwechslungsreich gestalten {v} çeşitli teşkil etmek
abwechslungsreiche çeşitli
abwechslungsreiche Ernährung {sub} {f} çeşitli beslenme
abwechslungsreiche Landschaft {sub} {f} çeşitlidoğa manzarası
abwechslungsreiche Szene {sub} {f} çeşitlilik arz eden karekteristik alan
abwechslungsweise çesitlilik durumu
abwechslungsweise çeşitlilik
akute interstitielle Nephritis {sub} {f} çeşitli sebeplerden olabilen akut böbrek hastalığı
allerhand {adj} çeşit çeşit
allerhand {adj} çeşitli
allerlei {adj} çeşit çeşit
allerlei çeşitlilik
alles Mögliche {sub} {n} çeşitli şeyler
das Allfälliges {sub} {n} çeşitli
Allomorph [allotrop] çeşitli kristal şekillerinde var olan
an verschiedene Personen çeşitli insanlara
an verschiedenen Orten çeşitli yerlerde
an verschiedenen Stellen çeşitli yerlerde
Antrieb mit Mehrfachsteuerung çeşitli kumandalı
die Apostoliker {sub} {pl} çeşitli Hristiyan tarikatları
die Apparatemedizin {sub} {f} çeşitli cihazlarla tedavi
das Array {sub} {n} [EDV] çeşitli elemanların belli bir dizisi
die Arten {sub} {pl} çeşitler
Arten und Sorten {sub} {pl} çeşit türleri
artenreich {adj} çeşit çeşit
die Artenrückschlag {sub} {pl} çeşitlilik azalımı
der Artenschutz {sub} {m} çeşitlerin korunması
das Artenschutzabkommen {sub} {n} çeşitlilik koruma anlaşması
das Artenschutzprogramm {sub} {n} çeşitlilik koruma programı
die Artenschutzverordnung {sub} {f} çeşitlilik koruma nizamnamesi
der Artenschwund {sub} {m} çeşitlilik azalımı
assortieren {v} çeşitlemek
assortierte çeşitlendirilmişti
auf verschiedene Arten çeşitli şekillerde
auf verschiedene Weise çeşitli şekilde
aus vielerlei Gründen çeşitli nedenlerden
die Auswahl {sub} {f} çeşitle örnek
Ausüben mehrerer Tätigkeiten {sub} {n} çeşitli işlerde çalışma
Bankgeschäfte jeglicher Art {sub} {pl} çeşitli banka işlemleri
bewährtes System mehrerer Hersteller {sub} {m} çeşitli imalatçıların denenmiş sistemi
buntgemischt {adj} çeşitli renkte
der Cocktail {sub} {m} çeşitli içeceklerin karıştırımasıyla elde edilen içecek
das Sortiment erweitern çeşitliliği artırmak
die Diastase {sub} {f} çeşitli organların birbirinden sürekli ayrılması
divers {adj} çeşitli
0.002s