2 direkte Treffer gefunden für: çarpı

Deutsch Türkisch
mal {adv} çarpı
das Mal {sub} {n} [Mathematik] çarpı

51 indirekte Treffer gefunden für: çarpı

Deutsch Türkisch
Absicht der Durchkreuzung {sub} {f} çarpı işareti ile işaretlemenin amacı
die Abtastungsverzerrung {sub} {f} çarpıtması
aneinander stoßen {v} çarpıştırmak
das Aneinanderstoßen {sub} {n} çarpıştırma
angekreuzt çarpı işareti ile işaretlenmiş
der Anprall {sub} {m} çarpışma
auf die krumme Tour çarpık bir şekilde
aufeinander prallen {v} [alt] çarpışmak
aufeinander prallen {v} çarpışmak
aufeinander stoßen {v} [alt] çarpışmak
der Aufeinanderprall {sub} {m} çarpışma
das Aufeinanderprallen {sub} {n} çarpışma
aufeinanderprallen {v} çarpışmak
aufeinanderprallend {adj} çarpışarak
aufeinanderstoßen {v} [stieß aufeinander, hat aufeinandergestoßen] çarpışmak
aufeinanstoßen {v} [stieß aufeinander, hat aufeinandergestoßen] çarpışmak
auffahren {v} [fuhr auf, hat aufgefahren] çarpışmak
der Aufstoßer {sub} {m} çarpı
ausgefallen {adj} çarpık
ausmultiplizierter Wert {sub} {m} çarpılmış değer
baumkantig {adj} çarpık kereste
die Bausünde {sub} {f} çarpık yapılaşma hatası
die Bausünde {sub} {f} çarpık yapılaşma hataları
beaufschlagen {v} [beaufschlagte, hat beaufschlagt] çarpışmak
die Beaufschlagung {sub} {f} çarpışma
beim Zusammenstoß çarpışmada
beim Zusammenstoß çarpışma anında
die Besessenheit {sub} {f} çarpıklık
die Besessenheit {sub} {f} çarpılma
bestechend [Geist, Kondition] çarpı
bestechende Argumente {sub} {pl} çarpı argümanlar
bumst [Er, Sie, Es] çarpıyor
das Eichenkrummholz {sub} {n} çarpık meşe kerestesi
einen Zusammenstoß vermeiden {v} çarpışmayı önlemek
eingerammt {adj} çarpık
eingerammt çarpılmış
das Einmaleins {sub} {n} çarpım tablosu
das Ergebnis {sub} {n} [Mathematik] çarpım
flimmern {v} çarpıntı yapmak
die Fakenews {sub} {pl} ['englisch=fake news, deutsch=gefälschte Meldungen'] çarpıtılmış, yanlış haberler
gebogen {adj} çarpık
das Gefecht {sub} {n} [Militär] çarpışma
der Gefechtsbefehl {sub} {m} çarpışma emri
gefechtsbereit {adj} çarpışmaya hazır
die Gefechtsbereitschaft {sub} {f} çarpışmaya hazır olma
gekrümmt {adj} çarpık
gewunden {adv} çarpık çurpuk
das Häkchen {sub} {n} çarpı işareti
ich hoffe einen Zusammenstoß zu vermeiden çarpışmayı önleyebileceğimi umut ediyorum
der Kampf {sub} {m} [Schlacht] çarpışma
die Kampfhandlung {sub} {f} [Militär] çarpışma
0.002s