31 direkte Treffer gefunden für: çalışma


50 indirekte Treffer gefunden für: çalışma

Deutsch Türkisch
Abbau von Arbeitsplätzen {sub} {m} çalışma yerlerinin tasfiyesi
abbauen von Arbeitsplätzen {v} çalışma yerlerini tasfiye etmek
abgearbeitet [müde] çalışmaktan bitkin
Ablage nach Sachgebieten {v} çalışma alanına göre koyma yeri
die Ablaufanweisung {sub} {f} çalışma direktifi
die Ablaufauswahl {sub} {f} çalışma seçimi
Abteilung Arbeitsbedingungen und Sozialeinrichtungen {sub} {f} çalışma şartları ve sosyal tesisler bölümü
Abteilung Sozialschutz und Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma şartları ve sosyal koruma dairesi
administrative Abwicklung der Arbeitsprogramme {sub} {f} çalışma programlarının idari çözümü
Agentur für Arbeit {sub} {f} [Bundesagentur für Arbeit] Çalışma Ajansı
die alltags {sub} {pl} çalışma günlerinde
am Arbeitsplatz çalışma yerinde
anfangen zu arbeiten {v} çalışmaya başlamak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmaya başlamak
anspringen [Auto] çalışmak
Arbeit aufnehmen {sub} {f} çalışmaya başlamak
Arbeit ruhen lassen çalışma durdurmak
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] çalışmak
arbeiten {v} [bei Jemanden~] çalışmak
Arbeits- und Beschäftigungstherapie {sub} {f} çalışma terapisi
Arbeits- und Lebensbedingungen {sub} {pl} çalışma ve yaşam koşulları
das Arbeits-Schlafzimmer {sub} {n} çalışma ve yatak odası
der Arbeitsablauf {sub} {m} çalışma akışı
der Arbeitsablaufplan {sub} {m} çalışma akışı tasarı
die Arbeitsablaufstudie {sub} {f} çalışma akışı incelenmesi
die Arbeitsagentur {sub} {f} çalışma ajansı
Arbeitsamkeits- çalışma-
das Arbeitsamt {sub} {n} [veraltet] çalışma dairesi
das Arbeitsamt {sub} {n} Çalışma Dairesi
das Arbeitsamt {sub} {n} çalışma dairesi
der Arbeitsaufwand {sub} {m} çalışma masrafı veya verilen uğraş
das Arbeitsband {sub} {n} çalışma kuşağı
das Arbeitsband {sub} {n} çalışma şeridi
die Arbeitsbeanspruchung {sub} {f} çalışma zorlaması
die Arbeitsbedingung {sub} {f} çalışma şartı
die Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma şartları
der Arbeitsbedingungenzuschlag {sub} {m} çalışma koşulu zammı
die Arbeitsbelastung {sub} {f} çalışma yükü
die Arbeitsberechtigung {sub} {f} çalışma hakkı
der Arbeitsbereich {sub} {m} çalışma alanı
die Arbeitsbereicherung {sub} {f} çalışma zenginleştirme
die Arbeitsbereitschaft {sub} {f} çalışma arzusu
die Arbeitsbereitschaft {sub} {f} çalışma istemi
der Arbeitsbericht {sub} {m} çalışma raporu
die Arbeitsbescheinigung {sub} {f} çalışma belgesi
die Arbeitsbescheinigungen {sub} {pl} çalışma belgeleri
die Arbeitsbewertung {sub} {f} çalışma değerlendirmesi
0.003s