11 direkte Treffer gefunden für: çağdaş


46 indirekte Treffer gefunden für: çağdaş

Deutsch Türkisch
die Aufgeklärheit {sub} {f} çağdaşlık
ein Mensch von Kultur çağdaş insan
kontemporär {adj} çağdaş olan
kultivieren {v} çağdaşlaştırmak
die Kultivierung {sub} {f} çağdaşlaştırma
die Kultur {sub} {f} çağdaş yaşayış biçimi
das Kulturland {sub} {n} çağdaş ülke
die Mitwelt {sub} {f} çağdaşlar
die Moderne {sub} {f} çağdaşlık
moderne Ansichten {sub} {pl} çağdaş görüşler
moderne Einrichtungen {sub} {pl} çağdaş kuruluşlar
moderne englische Schriftsteller {sub} {pl} çağdaş İngiliz yazarları
moderne Gedanken {sub} {pl} çağdaş düşünceler
moderne Kunst {sub} {f} çağdaş sanat
moderne Massenmedien {sub} {pl} çağdaş kitle iletişim araçları
moderne Sage {sub} {f} çağdaş efsane
moderne Schule {sub} {f} çağdaş okul
moderne Sprachen {sub} {pl} çağdaş diller
modernen [die~] çağdaşlar
moderner Aufklärungsprozess {sub} {m} çağdaş açığa kavuşturma prosedürü
moderner Bildungsprozess {sub} {m} çağdaş eğitim prosedürü
moderner Innenausbau {sub} {m} çağdaş yapılandırma
moderner Reiseverkehr {sub} {m} çağdaş turizm
moderner Schriftsteller {sub} {m} çağdaş yazar
modernes Leben {sub} {n} çağdaş yaşam
modernisierbar {adj} çağdaşlaştırılabilir
modernisieren {v} [modernisierte, hat modernisiert] çağdaşlaştırmak
modernisierend {adj} çağdaşlaştıran
modernisierende- çağdaşlaştıran-
der Modernisierer {sub} {m} çağdaşlaştırıcı
modernisiert {adj} çağdaşlaştırılmış
modernisiert werden {v} çağdaşlaştırılmak
modernisierte [~r, ~s] çağdaşlaştırılmış
der Modernismus {sub} {m} çağdaşlığı savunma
die Modernität {sub} {f} [von Ideen etc.] çağdaşlık
die Zeitgenossen {sub} {pl} çağdaşlar
die Zeitgenossin {sub} {f} [weiblich] çağdaş bayan
die Zeitgenossinnen {sub} {pl} [weiblich] çağdaş bayanlar
zeitgenössiche Kunst {sub} {f} çağdaş sanat
zeitgenössische Kostüme {sub} {pl} çağdaş kostümler
zeitgenössische Kunst {sub} {f} çağdaş sanat
zeitgenössische Schriften {sub} {pl} çağdaş yazılar
zeitgenössischer Gedanke {sub} {m} çağdaş düşünce
zeitgenössischer Historiker {sub} {m} çağdaş tarihçi
zeitgenössisches Modell {sub} {n} çağdaş model
äußerst modern {adj} oldukça çağdaş
0.003s