11 direkte Treffer gefunden für: äußerst


51 indirekte Treffer gefunden für: äußerst

Deutsch Türkisch
außerstande {adj} elde edilemez
außerstande {adj} güç yetmez
außerstande {adj} ulaşılamaz
außerstande sein {v} güç yetmez olmak
außerstande zu etwas sein bir şey yapacak durumda olmamak
äusserste Armut {sub} {f} aşırı yoksulluk
äußerst amüsant {adj} oldukça eğlenceli
äußerst instiktlos {adj} son derece dugusuz
äußerst instiktlos {adj} oldukça dugusuz
äußerst beeinträchtigt oldukça zedelenmiş
äußerst beneidenswert oldukça kıskanmaya değer
äußerst bescheiden oldukça alçak gönüllü
äußerst diskret oldukça gizli
äußerst dringend son derece acele
äußerst dringend son derece acil
äußerst dünn gesät oldukça seyrek ekilmiş
äußerst eindrucksvoll oldukça etkileyici
äußerst enttäuscht oldukça hayali kırık
äußerst erfolgreich oldukça başarılı
äußerst erfolgreich sein {v} oldukça başarılı olmak
äußerst erfreut oldukça memnun
äußerst ernst oldukça ciddi
äußerst ernst und gefährlich oldukça ciddi ve tehlikeli
äußerst ernste Beschuldigung {sub} {f} oldukça ciddi suçlama
äußerst ernste und gefährliche Zeiten {sub} {pl} oldukça ciddi ve tehlikeli zamanlar
äußerst gedrückter Markt {sub} {m} oldukça ezik pazar
äußerst gefürchtet oldukça korkunç
äußerst gekürzte Preise {sub} {pl} oldukça kırılmış fiyatlar
äußerst genau çok doğru
äußerst gering bayağı az
äußerst geringe Nachfrage {sub} {f} oldukça az ilgi
äußerst geschmacklos oldukça lezzetsiz
äußerst geschmackvoll oldukça lezzetli
äußerst groß bayağı büyük
äußerst gut aussehend [Frau] oldukça güzel görünümlü
äußerst gute Aussprache {sub} {f} bayağı iyi telaffuz
äußerst günstig {adj} çok elverişli
äußerst günstig {adj} çok uygun
äußerst günstige Bedingungen {sub} {pl} bayağı uygun şartlar
äußerst heiß oldukça sıcak
äußerst herabgesetzter Preis {sub} {m} oldukça düşürülmüş fiyat
äußerst klein oldukça küçük
äußerst knapp kalkuliert oldukça sıkı hesaplanmış
äußerst kompakte Form {sub} {f} bayağı şom şekil
äußerst kostspielig {adj} oldukça pahalı
äußerst kritisch {adj} oldukça hassas
äußerst linke Straßenseite {sub} {f} yolun en solu
äußerst links {adj} en sol
äußerst misstrauisch {adj} oldukça kuşkulu
äußerst modern {adj} oldukça çağdaş
äußerst niedrig [Preis, Miete] oldukça düşük
0.003s