1 direkte Treffer gefunden für: ändert

Deutsch Türkisch
ändert [er, sie, es~] değiştiriyor

44 indirekte Treffer gefunden für: ändert

Deutsch Türkisch
anderthalb {adj} bir buçuk
anderthalb [Nummer] bir buçuk
anderthalb Fuß lang bir buçuk ayak uzunluğunda
anderthalb Pfund bir buçuk kilo
anderthalb Stunden bir buçuk saat
anderthalbfach bir buçuk defa
anderthalbgeschossig bir buçuk katlı
anderthalbjährig bir buçuk yaşında
Anderthalbliterflasche bir buçuk litrelik şişe
die Anderthalbliterflaschen {sub} {pl} bir buçuk litrelik şişeler
anderthalbmal soviel bir buçuk misli daha fazla
ändert die Daten eines Werts [er, sie, es~] bir değerin verilerini değiştiriyor
ändert die Größe des Fensters [er, sie, es~] pencerenin büyüklüğünü değiştiriyor
ändert maßstäblich neu [er, sie, es~] ölüye uygun yeniden değiştiriyor
ändert sich [er, sie, es~] değişir
änderte [er, sie, es~] ğiştirmişti
änderte ab [er, sie, es~] değiştirmişti
änderte um değiştirmişti
abgewandert göç etmiş
abgeändert değiştirilmiş
ausgewandert dış ülkeye göç etmiş
ausgewandert ülkeyi terk etmiş
auswandert göçer
Bearbeitungssignale geändert işlem sinyalleri değişmiş
bebändert kordelalarla süslü
bewandert {adj} bilgi sahibi
bewandert {adj} bilgili
bewandert {adj} görmüş geçirmiş
bewandert {adj} uzman
bis zur Unkenntlichkeit verändert tanınmaz hale gelinceye kadar değişmiş
Die Lage hat sich geändert durum değişti
ganz verändert tam değişmiş
gebändert {adj} çizgili
gebändert {adj} şerit şeklinde
gentechnisch verändert genetik açıdan değiştirilmiş
gewandert [er, sie, es ist~] gezdi
geändert değişmiş
geändert değiştirilmiş
goldberändert {adj} kenearları altın kaplı
goldgerändert {adj} kenarı altınlı
haben sich grundlegend geändert [sie] onlar tamamen değişti
Hardwareeinstellungen wurden geändert {sub} {f} bilgisayar teçhizatı ayarları değiştirilmiş
ich habe mir ganz Frankreich erwandert tüm Fransa‚yı yaya gezdim
im Design verändert tasarımı değiştirilmiş
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu