1 direkte Treffer gefunden für: Äste

Deutsch Türkisch
die Äste {sub} {pl} dallar

50 indirekte Treffer gefunden für: Äste

Deutsch Türkisch
der Agathe {sub} {m} asteroid
asten {v} [ugs.: sich abmühen] yolunup didinmek
asten {v} ağır bir şeyi taşımak
asten {v} hızlı koşmak
die Aster {sub} {f} pat çiçeği
die Aster {sub} {f} yıldız çiçeği
die Aster {sub} {f} yıldızböceği
die Astereognosie {sub} {f} astereognazi
die Astereognosie {sub} {f} nesnelerin şekil ve özelliklerini dokunma yoluyla tanıyamama
der Asteriskus {sub} {m} [seltener] asterisk
der Asteriskus {sub} {m} [seltener] yıldız işareti
der Asteroid {sub} {m} asteroid
der Asteroid {sub} {m} denizyıldızı
der Asteroid {sub} {m} göktaşı
die Asteroide {sub} {pl} asteroidler
die Asthenia {sub} {f} asteni
die Asthenie {sub} {f} [Med.] asteni
der Astheniker {sub} {m} astenik yapılı kişi
die Asthenikerin {sub} {f} [weiblich] astenik yapılı bayan
asthenisch {adj} astenik
Äste der Luftröhre {sub} {pl} nefes borusu dalları
Äste stutzen dalları budamak
Äste treiben {v} dallanmak
ästen {v} dal vermek
ästen, sich {v} dallanmak
die Entkräftung {sub} {f} [Med.] asteni
der Planetoid {sub} {m} [Astrologie] asteroid
die planetoide {sub} {pl} asteroidler
taktile Agnosie {sub} {f} astereognazi
die Tastlähmung {sub} {f} astereognozi
die Abbeizpaste {sub} {f} cila giderici
die Abbeizpaste {sub} {f} vernik giderici
die Abblendtaste {sub} {f} ışıklandırmayı köreltme tuşu
die Abbruchtaste {sub} {f} iptal tuşu
die Abbruchtaste {sub} {f} kesme tuşu
die Abdeckpaste {sub} {f} örtme macunu
die Abfragetaste {sub} {f} konuşma düğmesi
abgespannte Maste {sub} {pl} gevşetilmiş direkler
Abholung hochrangiger Fluggäste {sub} {f} yüksek kademeli uçak yolcularını karşılama
die Abkürzungstaste {sub} {f} kısaltım tuşu
die Abruftaste {sub} {f} çağırma tuşu
die Absenktaste {sub} {f} alçaltma düğmesi
die Abstandstaste {sub} {f} safe tuşu
die Addiertaste {sub} {f} toplama dokunağı
die Addiertaste {sub} {f} toplama tuşu
die Additionstaste {sub} {f} toplama tuşu
die Alarmauslösetaste {sub} {f} alarm yapma düğmesi
alle Gäste {sub} {pl} bütün misafirler
alphabetische Taste {sub} {f} alfabetik tuş
die ALT-Taste {sub} {f} bilgisayat klavyesinde ALT tuşu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu