6 direkte Treffer gefunden für: arkadaşlar


30 indirekte Treffer gefunden für: arkadaşlar

Deutsch Türkisch
das Gespött der Kameraden sein arkadaşlarının eğlencesi olmak
einen Besuch bei Freunden planen arkadaşları ziyaret etmeği planlamak
einer meiner Freunde arkadaşlarımdan biri
er unterhielt seine Freunde gern arkadaşlarını eğlendirmeyi severdi
Freunde besuchen {v} arkadaşları ziyaret etmek
Freunde von Ihnen? arkadaşlarınızmı
Freunden [den~] arkadaşlara
Freundschaften schließen {v} arkadaşlar edinmek
die Freundschaftsbande {sub} {f} arkadaşlar çetesi
Geplauder unter Freunden {sub} {n} arkadaşlar arasında muhabbet
Gesellschaft der Freunde {sub} {f} arkadaşlar şirketi
Hast du Freunde? Arkadaşların varmı
ich bin in der Wertschätzung meiner Freunde gestiegen arkadaşlarımın nezdinde kıymetim arttı
im Kreis von Freunden arkadaşlar çeveresinde
die Kumpanei {sub} {f} {ugs.} arkadaşlar arası çete
meisten unserer Freunde {sub} {f} arkadaşlarımızın çoğu
mit der Hilfe unserer Freunde arkadaşlarımızın yardımı ile
selbst seine Freunde arkadaşları bile
selbst seine Freunde arkadaşları dahi
unter Freunden arkadaşlar arasında
alte Duzfreunde {sub} {pl} eski samimi arkadaşlar
beste Freunde für immer daime en iyi arkadaşlar
enge Freunde {sub} {pl} yakın arkadaşlar
engste Freunde {sub} {pl} en yakın arkadaşlar
feste Freunde {sub} {pl} sıkı arkadaşlar
die Freundinnen {sub} {pl} kız arkadaşlar
die Hauptfreunde {sub} {pl} eas arkadaşlar
imaginäre Freunde {sub} {pl} sanal arkadaşlar
viele Freunde {sub} {pl} çok arkadaşlar
die Zweigespanne {sub} {pl} canciğer iki arkadaşlar
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu