8 direkte Treffer gefunden für: Absicht


50 indirekte Treffer gefunden für: Absicht

Deutsch Türkisch
Absicht der Durchkreuzung {sub} {f} çarpı işareti ile işaretlemenin amacı
Absicht der Irreführung {sub} {f} yanıltmacanın amacı
Absicht der Irreführung {sub} {f} şaşırtmacanın amacı
Absicht der Umgehung {sub} {f} dolamnacın amacı
Absicht Gewinnerzielung kar yapma amacı
Absicht haben {v} amacı olmak
Absicht zu etwas haben bir şeye niyeti olmak
die Absichten {sub} {pl} amaçlar
die Absichten {sub} {pl} maksatlar
Absichten auf jemanden haben {sub} {pl} birisinin üzerine planları olmak
die Absichterklärung {sub} {f} amaç açılaması
die Absichterklärung {sub} {f} niyet beyanı
die Absichterklärung {sub} {f} niyet mektubu
absichtlich {adj} kasten
absichtlich {adj} kasıtlı
absichtlich {adj} niyet olarak
absichtlich {adv} bilerek
absichtlich {adv} kästen
absichtlich bile bile
absichtlich bilerek
absichtlich isteyerek
absichtlich kasten
absichtlich kastî
absichtlich mahsus
absichtlich maksatlı
absichtlich niyetli olarak
absichtlich einen Schaden zufügen {v} bilerek bir zarar vermek
absichtlich eingeführte Fehler {sub} {pl} maksatlı yapılmış hatalar
absichtlich falsche Darstellung {sub} {f} maksatlı yanlış canlandırma
absichtlich falsche Darstellung {sub} {f} maksatlı yanlış tanımlama
absichtlich provoziert bilerek provoke etmiş
absichtlich provoziert bilerek tahrik etmiş
absichtlich töten {v} kasıtlı öldürme
absichtlich unklar maksatlı net olmayan
absichtlich vage maksatlı belirsiz
absichtlich verlieren {v} bilerek kaybetmek
absichtlich verzerrt bilerek çarpıtılmış
absichtlich übersehen {v} bilerek görmemezlikten gelmek
absichtliche kasıtlı
absichtliche Arbeitsverzögerung {sub} {f} bile bile geciktirme
absichtliche Bedrohung {sub} {f} kasten tehdit
absichtliche Beschädigung von fremdem Eigentum {sub} {f} bile bile başkasının malına zarar vermek
absichtliche Erzeugung von Zygoten {sub} {f} zigotların maksatlı üretimi
absichtliche Freisetzung {sub} {f} bilerek meydana çıkarma çıkarma
absichtliche Freisetzung eines genetisch veränderten Organismus {sub} {f} genleri değiştirilmiş organizmayı kontrollu şekilde açığa çıkarma
absichtliche Selbstverletzung {sub} {f} bilerek kendini sakatlamak
absichtliche Täuschung {sub} {f} maksatlı yanıltma
absichtliche Täuschung {sub} {f} maksatlı çarpıtma
absichtliche Unterbrechung {sub} {f} maksatlı kesinti
absichtliche Vernachlässigung {sub} {f} bile bile ihmal
0.004sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu