Badminton tekniği

Oyunda hüner ve öneriler


İçindekiler

Önsöz
1         Raket tutma - genel tutuş
2         Teklerde badminton Oyunu
2.1      Teklerde Taktik
3         Çiftlerde Badminton oyunu
3.1      Çiftlerde oyun pozisyonları
3.1.1   Çiftlerde "yanyana" oyun
3.1.2   Yanyana oyunun yararları
3.1.2   Yanyana oyunun zararları
3.1.4   Çiftlerde "arka arkaya" oyun
3.1.5   Arka arkaya oyunun yararları
3.1.6   Arka arkaya oyunun zararları
3.2     Çiftlerde taktik
3.2.1   Savunma pozisyonu
3.2.2   Hücum pozisyonu
3.2.3   Bayan çiftlerde taktik
3.2.4   Karışık çiftlerde taktik
3.2.5   Karışık çiftlerde Servis ve Servis karşılama
3.2.6   Karışık çiftlerde savunma
4         Yukarıda açıklananlara ait teknik ve taktik önerileri
4.1     Servis
4.2     Servis karşılama
4.3     Smaç
4.4     Savunma
5         Örnekler
6         Özet
Deyimler
Kaynakça
Önsöz

Aşağıdaki öneriler daha ziyade badminton oyun kurallarını bilen amatör hobi oyuncuları için rehber olarak düşünülsede profesyonel oyuncularda belki bir nebzede olsa yararlanabilir, en azından kendi önerilerini sunup, bu sayfayı daha verimli hale getirmek için faydalı olabilirler. Bu yazılarda metinlerin kısa, öz, açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek teori, teknik ve taktik konularında öneriler sunulmuştur. Yazarın kendi tecrübeleride yansıtılmış olup, genelde bilgiler güncel kaynaklardan araştırılarak burada sunulmuştur. İlgililere okurken, daha ziyade oynarken bol eğlenceler dilerim.

1        Raket tutma - genel tutuş

 • Raket, yüzü yere, sapı vücuda bakacak şekilde ortasından sol elle tutulur
 • sağ el ile sap tutulur
 • başparmak ve işaret parmağı karşılıklı birbirine bakar
 • küçük parmak, yüzük parmağı, orta parmak sıkı sıkıya bir arada ve işaret parmağı biraz yana kayık
 • sap el ayasına değer
 • Raket elde fazla sıkmadan durur
 • topa vurmadan kısa bir müddet önce raket sıkı tutulur
 • başlangıçta daima bu genel tutuş şekline uyulur, duruma göre değiştirilir
 • backhand(el tersi) vuruşunda başparmak raketin arkasında destek vazifesi görür.


 • 2        Teklerde badminton Oyunu

  2.1     Teklerde oyunun taktiği:

  3         Çiftlerde Badminton oyunu

  Çiftli oyunlarda, partner ile iyi anlaşabilmek önemlidir. Çiftlerde doğru taktik partnerlerin durumuna göre değişir. Eğer kim, nezaman, hangi topu karşılayacağı açıkça belli ise, plânsız hareket eden rakiplere karşı avantajlısınız demektir. Beraber oynayan her iki oyuncu birden topa koşarlarsa bu pek bir yarar sağlamaz. Çiftlerde servis sahası 92 cm daha geniş olup, servis atış uzunluğu 76 cm daha kısadır. Bu servis mesafesi kısalığı rakibin her türlü servis topuna agrasif karşılık verebilmesini sağlar. Kati başarı sert ve mantıklı vuruşlarla mümkündür. Bu nedenle, doğru servis çok önemlidir. Oyuncuların duruş pozisyonları büyük önem arzeder. (bakınız: Resim I)

  Resim I: Servis atma ve karşılamada duruş pozisyonları


  3.1       Çiftlerde oyun pozisyonları

  Şayet oyuncular acemi ise çok az taktik uygulanır. Esas itibarıyle sahanın nereleri tutulacak bu saptanır. Öğrenmiş oyuncularda birisi topa vururken, boş kalan yerler anında doldurulur. Zaten partner oyuncu bunu her halükârda yapar. Meselâ servis atarken oyuncular arka arkaya pozisyon alır. Alışılagelmiş usûl, pusula ibreleri örneğidir, bir ucu vuruş yapan oyuncuyu gösterir, öteki ucundada partner oyuncu pozisyon alır. Genelde pozisyonlar, yan yana savunma ve arka arkaya hücum anında seçilir. Filenin hemen arkasına oynanan her top (Smaç veya Drop) hücum oyunudur. Bu oyunun hemen ardından hücum yapan oyuncu öne gider, öteki oyuncu ise arka sahada pozisyon alır. Şayet tekrar Clear oynanırsa savunma pozisyonu alınırki, öndeki oyuncu saha yarısının bir ortasında, arkadaki ise öteki ortasında yerini alır. Arkadaki oyuncu öndekinin durumuna uyarak hareket eder, çünkü öndeki arkayı göremez. Top karşılayan takım mecburen yan yana durur. Topu karşılayan oyuncu Servis alanındadır. İkinci oyuncu, partnerinin vuruşuna göre hemen pozisyon alır. Verilecek cevap ise hücum olmalıdır;. Bunu önlemek amacıyla, çiftlerde genel olarak alçak vuruşlar (Drive) oynanır. Tafsilatlı açıklama aşağıdadaır. Arka arkaya duruşlarda daha agrasif oynanır, çünkü arka pozisyondaki oyuncu baskı yaparken, öndeki oyuncu kısa oynanan toplara anında gereken cevabı verebilir. Şayet Drop oynandığında karşı oyuncu topa uzak mesafede ise baskı oluşduğundan, hataya maruz kalabilir.

  3.1.1     "yanyana" oyun

  Her oyuncu, orta çizgisi ile ayrılan yarı sahadan sorumludur. En çok tehlikeye maruz kalan orta çizgi bölgesidir. Burada şu ana kurallar geçerlidir:
 • Forehand, Backhand`e tercih edilmelidir
 • Diyagonal oynanan Smeç toplarından yakınına oynanan oyuncu sorunmludur
 • 3.1.2   "yanyana" oyunun faydaları

 • belirgin görev dağıımı
 • savunma için uygun pozisyon, çünkü Smaç toplarını karşılamak için tüm saha korunur
 • 3.1.3   "yanyana" oyunun zararları

 • top sürekli durumu zayıf kişilere oynanır ki, bu durumda partneri yardımcı olamaz
 • partnerin hücumu anında, rakibin filenin hemen kenarına geri oynadığı topa ulaşmak zorlaşır
 • 3.1.4     "arka arkaya" oyun

  Şayet partnerlerden birinin durumu daha zayıf ise, öncelikli oynanır. Durumu zayıf oyuncu file yakınını korur, Durumu daha iyi olan oyuncu ise geri kalan saha bölgesi ile sorumludur. File yakını oyuncusu için, sadece önündeki toplara müdahale kuralı geçerlidir.

  3.1.5     "arka arkaya" oyunun faydaları"

  3.1.6   "arka arkaya" oyunun zararları

  3.2   Çiftlerde taktik

  Partnerler sıra ile oynayacak diye bir kural olmadığından, beraber oynarken sahayı oyunun akışına göre uygun olarak pay etmeleri gerekir. Bu durumda iki ana pozisyon ortaya çıkmaktadır:

  3.2.1  Savunma pozisyonu

  Eğer karşı tarafa yüksek top oynayıp, rakibe hücum fırsatı verilmişse savunma, oyuncular yanyana oynarsa, arka arkaya oynamaktan daha kolay olur. (Bakınız: Resim II).
 • topa mümkün olduğunca erken karşılık verin
 • savunmada fileden fazla uzakta durmayın
 • alçak ve sert geri oynayın
 • agrasif savunun
 • mümkün olduğunca kendiniz hücuma geçin
 • olabildiğince karşı tarafın ulaşım menziline topu oynamayın
 • fazla yüksek oynamayın
 • vuran oyuncu kısa ve hızlı hareketle topa vurmalı
 • raket tutuşu vuruşa göre ayarlanır
 • daha ziyade parmakların gücüyle topa vurulur
 • raketi öne, yani topa vuran rakibe bakacak şekilde yöneltin
 • ayaklar en az omuz genişliğinde açılır ve dizler hafif bükük vaziyette olur
 • vücut ağırlık merkezi, daha ziyade ayak parmakları üstünde olur ve bel hafif öne bükülür
 • her vuruştan sonra yine aynı bu hazır duruma gelin


 • 3.2.2  Hücum pozisyonu

  Modern Çift oyununda partnerler arka arkaya (Hücum pozisyonu) ve savunmada yan yana pozisyon alır (Savunma pozisyonu). İyi anlaşan partnerlerde bu pozisyonlar hiç zorlanmadan otomatik olarak alınır. Kendi hücumunuzda veya rakiplerin hücum yapamayacağı açıkça ortada olduğu anlarda, arka arkaya pozisyon alınır. (Resim II, sağda). Bunun yanında file yakınındaki oyuncunun kısa veya kendi menzil bölgesine oynanan topları karşılama görevi vardır. Hücum pozisyonu Smaç veya drop anında ortaya çıkar.

  3.2.3  Bayan Çiftlerde taktik

  Bayanlar hücum oyununa eğilimlidir, ancak bünye yapıları nedeniyle hücumlarda pek sert vuramazlar ve dayanıklı değillerdir. Bu bakımdan Hücumda Clear veya kesilen Drop oynamaları daha etkilidir.

  3.2.4 Karışık Çiftlerde taktik

  Genelde Bayanlar Erkek partnerlerine göre bünye açısından daha zayıftır. Bunun haricinde yapı itibariyle fazla kuvvetli değillerdir. Bu nedenle karışık Çiftlerde mütemadiyen hücum pozisyonunda oynanır. Bayan önde, Erkek arka pozisyondadır. Sayet Çiftler eşit oyun gücünde iseler, o takdirde normal Çift oyunu oynanır.

  3.2.5  Karışık Çiftlerde servis atma ve servis karşılama

  3.2.6  Karışık Çiftlerde savunma

  Rakip tarafın hücum oyunu anında, "arka arkaya" oyundaki dezavantajları telâfi etmek maksadıyla partnerler tam arka arkaya değil, yanda arka arkaya pozisyon alırlar. Bayan partner ön servis çizgisinin arkasında, diyagonal hücum yapan erkeğe pozisyon alır. Bu sayede Bayanın hücum yapan erkeğe mesafesi uzun olur ve savunmak için daha fazla zamanı vardır (raket baş hizasında, dizler hafif bükük). Bay partner kendi pozisyonunda görüşü açık olur, ancak ek olarak file önündeki sahayıda tutup, çok dinamik oynaması gerekir.

  4     Yukarıdaki aç ıklamalara dair Teknik ve Taktik bilgiler

  4.1   Servis

  4.2   Top karşılama

  4.3    Smaç

  4.4   Savunma

  Bayan çiftlerde sık sık Clear oynanabilir, çünkü bayanlarda savunma hücuma oranla daha güçlüdür (daha ziyade çökerek yapılan savunma).

  5    Örnekler

 • kısa servis atarsanız ardından fileye doğru yaklaşın
 • Hücum pozisyonuna geçerken, fileye daha yakın mesafede olan oyuncu önde pozisyon alır: Şayet önden veya yarı sahadan Drop oynandığında, fileye yaklaşılır, fakat arka sahadan Drop oynanırsa, partner oyuncu öne fileye doğru koşar

 • uzun bir top oynadıktan sonra savunma pozisyonuna geçilir


 • Kendiniz uzun top oynamışsanız, ardından her iki oyuncuda gelen topu karşılamak üzere savunma pozisyonu alır. Bu şekilde Smaç topları daha iyi karşılanır. Kim hangi pozisyonu alacak sorusuna gelince, bunu önde duran oyuncu saptar, arkadaki ona uyar, çünkü öndeki arkasını göremez. Öndeki oyuncunun, topa vuran arkadaki oyuncu yan sahada kalabilecek şekilde pozisyon alması daha mantıklıdır.

  6         Özet

  Kavramlar:


  Önsezi

  Badminton oyununda önsezi, topun uçuş rotasını tahmin edebilmektir. Şayet iyi önsezi yapılabilirse, ne zaman, nereye ideal pozisyona vuruş yapılır önceden saptanmış olur.

  Clear

  Clear yüksek olur ve kurtuluş vuruşu olarak tabir edilir. İki çeşit Clear vardır: Clear rakip oyuncunun merkez pozisyonundan uzaklaşmasını sağlamak veya kendimizin merkez pozisyona ulaşması için zaman kazanmak için yapılır.

  Drive

  Mütemadiyen kısa, alçak, ani, file üstünden süratli oynanır. Drive oyuncuyu alttan vurmaya zorlamak içindir.

  Smaç

  topa tüm kuvveti kullanarak vurmaya Smaç denir. Şayet Smaç oynamak isterseniz hafif zıplayıp tüm kuvvetle yukarıdan alçağa vurunuz. En önemlisi topa vururken önünüzde iken ulaşmaktır

  Drop

  Kortun değişik pozisyonlarından topu filenin hemen arkasına oynamaya Drop adı verilir.

  Return

  Servise karşılık verilen ilk reaksiyona yani cevaba Return adı verilir. Return çeşitli şekilde yapılır:

  Swip

  sürpriz olarak alçaktan, rakip menzilinden veya üstünden oynanan topa Swip denir.

  Kaynakça

 • Fabig / Olinski / Sklorz; Richtig Badminton
 • W.-U. Boeckh-Behrens; Badminton heute
 • H. W. Niesner, J. H. Ranzmeyer; Badminton - Training Technik Taktik
 • M. Knupp; Badminton Praxis
 • M. Dickhäuser; Badminton - Tipps & Tricks
  Burada sunulan resimler ölçüsüz, fakat oranlar göz önünde bulundurularak Visio-Technical ile çizilmiştir. Bu yazının oluşmasında yapmış olduğu dostça destekleri için Hans-Ulrich Frank Beye teşekkürlerimi sunuyorum. Eleştiri ve önerilerinizi bekleriz.

  Sportmence Selamlar
  Hayri Catakli

  1)Stratejik nokta genelde, File ile geri sınır çizgisi arasında, sahanın orta noktasının biraz gerisindedir, çünkü top önde, sahanın gerisinden daha süratlidir. Yan çizgiler arasından nokta ise, oyuncunun el çabukluğuna bağlı kendine özgü bir noktada seçilir.
  2)Çoğu zaman saha ortasına ulaşılamayabilir, ancak hedef seçilip oraya doğru gidilmezse bir sonraki vuruş için karşı köşe ulaşılamaz olabilir.
  3)Uluslararası profesyonel oyuncular servisi hemen hemen her zaman çiftlerdeki gibi kısa oynarlar ve bu esnada topun uçuş süresini kısa tutmak için, direkt servis çizgisinde pozisyon alırlar. Uzun servis aynı pozisyondan, sadece swip (uzun vuruş) olarak sürpriz vuruşlar için kullanılır, çünkü uzun servise Smaç olarak karşılık verebilir.